Baza wiedzy

DOKUMENTY I PUBLIKACJE

Zobacz też:

Definicje

Poniższe publikacje, dostępne na rynku mogą okazać się pomocne w uzupełnieniu wiedzy dotyczącej równości szans kobiet i mężczyzn. Wszystkie linki otwierają się w nowym oknie.

Dokumenty Unii Europejskiej

Raporty, opracowania

Podręczniki

Równość szans w PO KL

Badania ewaluacyjne – fundusze strukturalne