O nas

NASZE WARTOŚCI

Zobacz też:

Nasz zespół

Uznajemy równość wszystkich ludzi i ich niezbywalne prawo do życia w świecie wolnym od nierówności i dyskryminacji. Wierzymy, że zapewnianie równych szans przyczynia się do stworzenia warunków do trwałego rozwoju ekonomicznego i społecznego. W naszych działaniach promujemy i przestrzegamy tych wartości. Wierzymy, że dzięki temu przyczyniamy się do tworzenia przyjaźniejszego świata, w którym jest miejsce dla każdego. Nasze zasady określają zarówno sposób działania w zespole, jak i w kontaktach z naszymi klientami/tkami.

  • Rzetelność we wszystkich podejmowanych działaniach.
  • Docenianie wartości płynących z różnorodności, które umożliwia zaobserwowanie wielości perspektyw i sytuacji, w których znajdują się ludzie.
  • Szacunek dla poglądów i postaw innych ludzi.
  • Wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia celu.