Oferta

PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW

Doradzając w przygotowaniu projektów korzystamy z własnej metodologii, wypracowanej i zweryfikowanej podczas współpracy z naszymi klientami, w pełni uwzględniając zagadnienia horyzontalne. Wykorzystujemy podejście projektowe oparte na PCM (Project Cycle Management) oraz elementach Metodologii Prince2, koncentrując się na:

  • osiągnięciu założonych efektów projektu,
  • realizacji założonego harmonogramu,
  • uwzględnieniu założonego budżetu.

Proponujemy doradztwo podczas wszystkich etapów związanych z przygotowaniem projektu wewnętrznego jak i podczas ubiegania się o finansowanie zewnętrzne. W zależności od decyzji i potrzeb naszych klientów/ek obejmuje ono:

  • analizę możliwości finansowania projektu,
  • analizę problemów i ich selekcję,
  • identyfikację projektu wraz z określeniem celów, działań i rezultatów,
  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie, w tym uwzględnienie zagadnień horyzontalnych,
  • przygotowanie załączników do wniosku,
  • wsparcie klienta/tki w trakcie oceny formalnej i merytorycznej projektu.