Baza wiedzy

RÓWNOŚĆ W PROJEKTACH

Zobacz też:

Definicje

Stosowanie zasady równości płci w planowanych i realizowanych projektach musi wynikać z przeprowadzonej wcześniej analizy sytuacji i potrzeb grupy docelowej projektu. Poniżej prezentujemy przykłady równościowych rozwiązań stosowane w różnorodnych projektach i obszarach działań.

1. Z analizy potrzeb osób uczestniczących w projekcie wyniknęło, iż potrzebne są działania pomagające kobietom zamieszkującym na terenach wiejskich wracać na rynek pracy. W projekcie zaplanowano iż to do kobiet zostanie skierowana oferta kursów na prawo jazdy. To umożliwi im korzystanie z samochodu znajdującego się w gospodarstwie domowym, z którego dotychczas korzystali przede wszystkim mężczyźni. Korzystanie z samochodu pozwoli na sprawny dojazd do pracy.

2. Z analizy sytuacji w mieście wyniknęło iż dziewczęta w mniejszym stopniu niż chłopcy korzystają z zajęć sportowych. W efekcie są gorzej rozwinięte fizycznie, bardziej zagrożone wadami postawy i przewlekłymi chorobami oraz otyłością. Aby zachęcać dziewczęta do uprawnia sportu wprowadzono: żeńskie klasy sportowe, uprawianie sportów uznawanych za kobiece na lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych, szkolenia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn dla przedstawicieli/lek placówek edukacyjnych, szkoły wyższej, instytucji pomocy społecznej i administracji.

3. Stowarzyszenie planujące projekt na rzecz kobiet romskich, mieszkających na terenie jednego z powiatów w województwie opolskim, zaprosiło kilkakrotnie do konsultacji przedstawicieli i przedstawicielki społeczności romskiej. Poczucie włączenia i współtworzenia działań planowanych w projekcie było szczególnie ważne ze względu na zależność kobiet romskich od ich ojców i partnerów. Gdyby zabrakło tego elementu, Romki prawdopodobnie nie otrzymałyby pozwolenia na udział w projekcie. Dzięki konsultacjom uzyskano m.in. informację, że w sytuacji zapewniania opieki nad dziećmi na czas korzystania przez kobiety ze wsparcia szkoleniowego czy doradczego, opiekunką tych dzieci może być wyłącznie kobieta o pochodzeniu romskim. (M. Jonczy – Adamska, Równość szans w obszarze pomocy społecznej – modelowe rozwiązania)

4. W ramach projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej w województwie śląskim, adresowanego do kobiet doświadczających przemocy zaplanowano kurs „Wendo – samoobrona i asertywność dla kobiet”, podczas którego uczestniczki dowiadywały się, w jaki sposób bronić swoich praw, nie dopuszczać do sytuacji, w których ktoś przekracza nasze granice, narusza naszą prywatność czy intymność. Ważne, że metoda Wendo została stworzona specjalnie z myślą o kobietach, uwzględniająca społeczne i kulturowe przesłanki, decydujące o tym, że kobiety częściej doświadczają przemocy. (więcej informacji na www.wendo.org.pl). (M. Jonczy – Adamska, Równość szans w obszarze pomocy społecznej – modelowe rozwiązania)

Jeśli chcą Państwo wypracować najlepsze rozwiązania, skierowane do grupy docelowej Państwa projektu, zapraszamy do kontaktu.