Oferta

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Specjalizujemy się w doradztwie projektowym w zakresie równości szans. Nasza oferta obejmuje:

  • weryfikację wszystkich realizowanych działań pod kątem spełnienia zasady równości szans,
  • równościowy monitoring projektu,
  • przygotowanie i wsparcie we wdrażaniu procedur przyczyniających się do zapewnienia równości szans w projekcie,
  • wsparcie w przygotowaniu i realizacji rekrutacji zapewniającej równe szanse.

Ponadto nasze usługi obejmują pełnienie obowiązków kierownika/czki projektu jak i realizowanie wybranych elementów związanych z wdrażaniem projektu. Pakiet naszych usług obejmuje:

  • przygotowanie sprawozdań i wniosków o płatność,
  • bieżący monitoring projektu,
  • kontrolowanie kosztów projektu,
  • wsparcie w wyborze wykonawców, w tym w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • uczestnictwo w działaniach audytowych i kontrolnych związanych z projektem,
  • kontaktowanie się w imieniu klienta z podmiotem finansującym projekt.