O nas

ZASADY WSPÓŁPRACY

W naszej pracy stosujemy jasne i przejrzyste zasady współpracy. Dopiero po określeniu wszystkich warunków i oczekiwań stron zawieramy kontrakt.

  1. Pierwszy kontakt. Kontakt z każdym klientem/tką rozpoczynamy od określenia oczekiwań oraz przedstawienia naszej oferty.
  2. Określenie przedmiotu współpracy. W kolejnym etapie doprecyzowujemy oczekiwania klienta/tki oraz przedstawiamy możliwości osiągnięcia zaplanowanego efektu. Dopiero po zaakceptowaniu przedmiotu i zakresu usługi zawieramy kontrakt.
  3. Badanie potrzeb. W przypadku projektów szkoleniowych, ewaluacyjnych i doradczych proponujemy fakultatywnie przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb. Umożliwia ona zaproponowanie adekwatnych i trafnych metod pracy. Etap ten kończy wypracowaniem uszczegółowionej koncepcji realizacji usługi.
  4. Realizacja. Wdrażając zaplanowane działania prowadzimy stałą ewaluację, tak by móc monitorować osiągnięcie zaplanowanej zmiany i dokonać ewentualnych korekt. Zebrane informacje zwrotne pozwalają nam doskonalić naszą ofertę w kolejnych realizowanych projektach.