O nas

ZESPÓŁ

Dorota Bregin

Trenerka, koordynatorka projektów, konsultantka. Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim (specjalność: Animacja Społeczno – Kulturalna). Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkołę Animacji Społecznej oraz międzynarodową szkołę The Development School rozwijającą umiejętności rozwojowego myślenia i działania w społeczeństwie, realizowaną przy współpracy z London Metropolitan University). Trenerka z zakresu różnorodności, równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji. Doradczyni i współautorka procedur z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywaniu szans w organizacjach pozarządowych.

Członkini zarządu Stowarzyszenia Lambda Warszawa, członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Gdy nie pracuje, czyta książki, ćwiczy jogę i odkrywa zielone zakątki Warszawy.

Małgorzata Jonczy - Adamska

Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, psycholożka, pedagożka, trenerka antydyskryminacyjna; ekspertka w dziedzinie polityki równości szans, wdrażania perspektywy równości w zarządzanie projektami finansowanymi z EFS. Działaczka społeczna i feministyczna, zafascynowana włączaniem perspektywy równości i różnorodności w system edukacji formalnej – szkolnej oraz przedszkolnej. Członkini Stowarzyszenia „W Stronę Dziewcząt”, grupy nieformalnej „Ulica Siostrzana” oraz Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Michał Pawlęga

Konsultant i trener; pedagog dorosłych. Jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, od 1999 roku zajmuje się doradztwem na rzecz instytucji publicznych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania projektami, równości szans oraz zarządzania różnorodnością. Jest członkiem sieci trenerek i trenerów Gender Mainstreaming w Polsce oraz trenerem zarządzania różnorodnością. W latach 2004 – 2005 był stypendystą programu szkoleniowego Euro NGO Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich oraz członka Kujawsko – Pomorskiego i Mazowieckiego Komitetu Monitorującego ZPORR. Aktualnie pełni funkcję asesora oceny wniosków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Członek Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Stowarzyszenia Amnesty International oraz Centrum Edukacji Globalnej, pełni także funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. W wolnych chwilach zajmuje się swoim ´hobby od zawsze´: pociągami i kolejnictwem. Fascynują go prawa człowieka i równikowa Afryka.

Ewa Rutkowska

Trenerka, konsultantka, nauczycielka szkolna i akademicka. Absolwentka Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim i Szkoły Nauk Społecznych PAN. Od 2000 roku pracuje jako nauczycielka filozofii w gimnazjum i liceum, pracowała też w szkołach z programem Matury Międzynarodowej oraz współprowadziła zajęcia w ramach Gender Studies. Obecnie współpracuje z Wyższą Uczelnią Pedagogiczną TWP w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia między innymi na politologii. Współautorka m.in. poradnika dla nauczycieli i nauczycielek "Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji" a także raportów dotyczących Gender Mainstreaming (UNDP Polska) przemocy wobec kobiet i edukacji w Polsce dla Fundacji Feminoteka i Fundacji Heinricha Boella. Prowadzi szkolenia z zakresu gender, gender mainstreaming (także dla UNDP w Macedonii oraz organizacji polsko-niemieckich) różnorodności, przeciwdziałania molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Współpracowała z Fundacją Fundusz Współpracy w ramach programu IW EQUAL oraz POKL w zakresie prowadzenia szkoleń, szkolenia trenerskiego oraz opracowywania modułów szkoleniowych. Ekspertka CRZL w projekcie aktywizującym kobiety na rynku pracy. Prywatnie czyta, jeździ na rowerze po Warszawie i uwielbia naukę języków obcych.